Alliander zoekt altijd nieuwe energie

Alliander zoekt altijd nieuwe energie

Techniekwerkt helpt mee

je

Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.450 medewerkers (6.800 fte), inclusief inhuur. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie.

Onze rol in de energieketen

Als netwerkbedrijf is Alliander verantwoordelijk voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander zorgt ervoor dat energie van opwekker of invoeder naar de eindverbruiker gaat. Bijvoorbeeld van windturbines naar huishoudens of naar laadpunten voor elektrisch vervoer.
Energie die wij distribueren, komt onder meer uit energiecentrales, windparken en import via de landelijke elektriciteits- en gasnetten van respectievelijk TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven energie die ze zelf produceren terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking en verwevenheid tussen vraag en aanbod van energie. Dit leidt tot een zwaardere belasting van onze netten, die zijn ontworpen voor energielevering maar nu ook steeds meer worden gebruikt voor teruglevering.


Techniekwerkt

Eén site voor al je vacatures Eén site voor al je vacatures Techniek
Information Technology
Traineeships

Voor het optimale resultaat

Eenmalig
vacature plaatsen

€ 350,-

Bekijk

Onbeperkt
vacatures plaatsen

€ 2.500,-

Bekijk

Boost
campagne

€ 1.250,-

Bekijk

CV
Database

€ 1.000,-

Bekijk

Iedere branche vraagt om een eigen benadering


Altijd resultaat met jouw vacatures

Bekijk alle branches